Panosta tuottavuuteen, älä työtuntien määrään

Mikä yhdistää kirjailijaa, graafikkoa, taiteilijaa ja vaikkapa koodaajaa? Ne kaikki ovat luovia ammattialoja, joissa työn tulosta ei mitata tehtyjen työtuntien määrällä, vaan ainoastaan lopputulos ratkaisee. Stereotypia öisin valvovasta, päivisin nukkuvasta ja alati juopottelevasta apurahataiteilijasta ei ole aivan täyttä fiktiota, sillä jokaisen biorytmi on hieman erilainen ja monilla myöhäisilta tai yö on vuorokauden luovinta aikaa. Aamuseitsemältä [&hellip

Read More...

Luovan alan itsensätyöllistäjät

Etätyön tekemisen suosio on maailman digitalisaation myötä kasvanut voimakkaasti samalla, kun yritysten ja yrittäjien riippuvuus kiinteistä, fyysisistä toimitiloista kutistuu alati. Enää ei tarvita kiinteitä lankapuhelinlinjoja ja erillistä postiluukkua yrityksen asioiden hoitamiseen, vaan nykyään toimisto on aina mukana siellä, missä läppäri, nettiyhteys ja sähköpostilaatikkokin kulkee. Toimiston irtaimiston ja vuokrakulujen lisäksi merkittävää säästöä syntyy monien muidenkin juoksevien [&hellip

Read More...

Luovien alojen yhdistäminen matkailualaan

Matkailualojen kehittämisessä tarvitaan luovia aloja Luovia aloja voidaan käyttää hyödyksi monin tavoin pyrittäessä kehittämään matkailualaa. Erityisesti matkailun elämyksellisyys on trendi, joka on noussut runsaasti viime aikoina, ja joka tulee todennäköisesti nousemaan edelleen monien hakiessa nimenomaan matkoiltaan sellaisia kokemuksia ja elämyksiä, joita arjesta puuttuu. Tällaisten elämysten luomiseen ja tarjoamiseen luovat alat ovat oiva yhteistyökumppani. Ainutlaatuisten elämysten [&hellip

Read More...

Miten suomalaisten luovuus voitaisiin nostaa uuteen kukoistuskauteen?

Ympäröivän todellisuuden ilmapiiri vaikuttaa luovuuden ilmenemiseen Vapaa ympäristö, jossa ei esiinny jäykkiä ja ahtaita rakennelmia ja valtasuhteita, on erinomainen kasvualusta kaikenlaiselle luovuudelle sekä uudenlaisten asioiden keksimiselle. Ympäristön tulee myös sallia epäonnistuminen, joka kuuluu oleellisena osana luovaan prosessiin. Voidaankin kysyä, onko Suomen asenneilmapiiri esimerkiksi epäonnistumista kohtaan jo niin tuomitseva, etteivät kansalaiset uskalla päästää luovuuttaan täysin rinnoin [&hellip

Read More...

Luovuutta voidaan käyttää hyödyksi myös terapiassa

Luovuuden käyttö on oiva väylä elämän kysymysten kohtaamiseen Nykyarki on henkisesti usein kovin kuormittavaa, minkä vuoksi yhä useammat joutuvat turvautumaan erilaisiin terapioihin. Terapiaa voidaan järjestää sekä yksilöterapiana että ryhmäterapiana. Monien muiden hyvien ominaisuuksiensa lisäksi luovuutta ja luovaa toimintaa voidaan käyttää hyödyksi myös terapiassa – puhutaan jopa luovuusterapiasta. Tällaisen terapiamuodon kautta voidaan käsitellä erilaisia elämässä vastaantulevia [&hellip

Read More...

Lasten luovuuden tukeminen

Vuorovaikutus on avain lapsen ajattelun kehittymiselle Vuorovaikutuksen merkitystä ei voida liikaa korostaa lapsen ajattelun kehityksen kannalta. Lapsen arvostaminen näkyy esimerkiksi siten, että hänen kysymyksiinsä vastataan arvostavalla tavalla. Tämä auttaa lapsen ajattelun kehittymisen lisäksi kehittämään myös lapsen itsetuntoa. Anna lapsen tehdä mahdollisimman paljon itse Vaikka monissa tilanteissa tuntuisikin siltä, että asiat tulisivat nopeammin valmiiksi, jos aikuinen [&hellip

Read More...

Luovien alojen verkostot sekä hankeyhteistyöt

Verkostoituminen tarjoaa monia etuja toimittaessa luovilla aloilla Erilaiset erityisesti luovia aloja varten luodut verkostot tarjoavat alan toimijoille runsaasti yhteistyömahdollisuuksia muiden alan toimijoiden kanssa. Sekä luovan alan yrittäjät, kehittäjät että muut toimijat hyötyvät tällaisesta verkostoitumisesta, jonka kautta on mahdollista vaihtaa ajatuksia ja kokemuksia alan muiden toimijoiden kanssa. Verkostojen kautta on mahdollista osallistua myös erilaisiin koulutus- ja [&hellip

Read More...

Luovan talouden hyödyntäminen pelialalla ja nettikasinotoiminnassa

Mitä on luova talous? Pyrittäessä määrittelemään luovan talouden käsitettä tulee ottaa huomioon, että ei ole olemassa ainoastaan yhtä selkeästi muita määritelmiä parempaa määritelmää, vaan että käsitteen määrittelystä on olemassa useita erilaisia näkemyksiä. Määritelmä on lisäksi luonteeltaan jatkuvasti muuttuva, minkä lisäksi myös määrittelijän ominaisuudet sekä näkökulma vaikuttavat määritelmään. Luovaa taloutta voidaan pitää sinä taloudellisena lisäarvona, jonka [&hellip

Read More...

Suomalaiset arkkitehtikilpailut antavat mahdollisuuden myös nuorille kyvyille

Ei ole yhdentekevää, millaisia rakennuksia suunnitellaan Moni saattaa ajatella arkkitehtuuria merkittävänä toimialana ainoastaan rakennusten esteettisestä sekä toiminnallisesta näkökulmasta tarkasteltuna. Arkkitehtuuri on kuitenkin tärkeää myös monen muun syyn vuoksi. Ensinnäkin hyvin suunnitellut rakennukset pysyvät pitkään käyttökelpoisina. Ajaton muotoilu auttaa pitämään rakennuksen ulkonäön ajan tasalla vuosikymmenten kuluessa ja hyvin suunnitellut ratkaisut auttavat pitämään sen rakenteet ja pinnat [&hellip

Read More...

Toimijoiden osallistaminen luovilla aloilla

Mitä tarkoitetaan osallistamisella? Osallistamiseksi kutsutaan sellaista toimintatapaa, jossa käytetään ja hyödynnetään tehokkaalla tavalla erilaisten toimijoiden osaamista, ideoita, taitoja sekä valmiuksia. Yhteisen osaamisen, ideoiden, taitojen sekä valmiuksien avulla pyritään saavuttamaan ennaltamääritellyt ja yhdessä sovitut tavoitteet. Ongelmat sekä kehityskohteet ovat osallistavassa prosessissa pääasiassa sellaisia, jotka toimijat ovat havainneet itse. Perusperiaate on se, että useamman toimijan on mahdollista [&hellip

Read More...